08 7289 7733 หรือ 0 7431 7635 tsu_spa@tsu.ac.th

สรุปมติสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566

สรุปมติสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566เอกสารแนบ