08 7289 7733 หรือ 0 7431 7635 tsu_spa@tsu.ac.th
จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 9 ประจำปี 2566
จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 8 ประจำปี 2566
จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 7 ประจำปี 2566
จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 6 ประจำปี 2566
จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5 ประจำปี 2566
จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4 ประจำปี 2566
จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3 ประจำปี 2566
จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 ประจำปี 2566
จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1 ประจำปี 2566