08 7289 7733 หรือ 0 7431 7635 tsu_spa@tsu.ac.th
สรุปมติสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566
สรุปมติสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566
สรุปมติสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566
สรุปมติสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566
สรุปมติสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566
สรุปมติสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566
สรุปมติสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566
สรุปมติสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566
สรุปมติสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565
เก็บตกจากเวทีสัมมนาทางวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 การเชื่อมต่อนโยบายสู่การปฏิบัติในสังคมยุคพลิกผัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566
สรุปมติสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565
สรุปมติสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565
สรุปมติสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565
สรุปมติสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565
สรุปมติสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565