ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย
ประวัติ
ปรัชญา
เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์
สมรรถนะหลักองค์กร
ปณิธาน
ค่านิยม
วัฒนธรรมองค์กร
ภารกิจ
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
 
ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย กลับหน้าหลัก