ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
 
 
เอกสารเผยแพร่ กลับหน้าหลัก
    ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
   

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ

  • คู่มือและแบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ (Word)
  • คู่มือและแบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ (PDF)
  • ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ฉบับลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (คลิก)
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 (คลิก)
  • แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ (Word)
  • แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ (PDF)