ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
 
 
เอกสารเผยแพร่ กลับหน้าหลัก
    แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
   

ตัวอย่างบทสรุปผู้บริหาร (PDF)

ตัวอย่างบทสรุปผู้บริหาร (Word)

ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (PDF)

ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (Word)