ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
 
 
เอกสารเผยแพร่ กลับหน้าหลัก
      รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539
-->  หน้า 1