ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
ปริญญากิตติมศักดิ์
ปีการศึกษา 2545
ปีการศึกษา 2546
ปีการศึกษา 2547
ปีการศึกษา 2548
ปีการศึกษา 2549
ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2551
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลการทูลเกล้าฯ ถวาย การถวาย และการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2541 – ปีการศึกษา 2563
 
ปริญญากิตติมศักดิ์ กลับหน้าหลัก
    ปีการศึกษา 2558  
ไม่พบข้อมูล
-->