ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย
พรบ.มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบสภามหาวิทยาลัย
ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อำนาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖
องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย
สถานที่ติดต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย กลับหน้าหลัก
    ทำเนียบสภามหาวิทยาลัย  
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2539
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2540 - 2542
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2542 - 2544
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2544 - 2546
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2546 - 2548
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2552
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2556 - 2560
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2561 - มิถุนายน 2563
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี มิถุนายน 2563 - ธันวาคม 2563
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2552 - 2556
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี ธันวาคม 2563 - พฤษภาคม 2564
สภามหาวิทยาลัยทักษิณชุดปัจจุบัน
-->  หน้า 1