ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
     
 
เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย
พรบ.มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน
อำนาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖
องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย
สถานที่ติดต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย กลับหน้าหลัก
    ทำเนียบสภามหาวิทยาลัย  
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2539
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2540 - 2542
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2542 - 2544
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2544 - 2546
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2546 - 2548
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2556 - 2560
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2561 - มิถุนายน 2563
สภามหาวิทยาลัยทักษิณชุดปัจจุบัน
-->  หน้า 1