08 7289 7733 หรือ 0 7431 7635 tsu_spa@tsu.ac.th

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะกรรมการการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล

เอกสารเเนบ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้เเละเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล (สำหรับข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ) (Word)
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ) (Word)
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล (สำหรับบุคลากรภายนอก) (Word)
แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล (Word)
แบบตอบรับการทาบทาม 
(Word)
แบบประวัติ 
(Word)
หนังสือรับรองคุณสมบัติตนเอง 
(Word)