ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
เริ่มแสดง :: 13 มี.ค.66 ถึงวันที่ 5 เม.ย.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จดหมายข่าวฉบับที่ 3 พ.ศ.2566