ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
สรุปมติสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.66 ถึงวันที่ 13 ก.พ.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สรุปมติสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566