ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
สรุปมติสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
เริ่มแสดง :: 4 ม.ค.66 ถึงวันที่ 1 ม.ค.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สรุปมติสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565