ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
สรุปมติสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
เริ่มแสดง :: 14 พ.ย.65 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สรุปมติสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565