ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
เริ่มแสดง :: 22 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 29 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาดำรงตำหน่งผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา