ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
เริ่มแสดง :: 5 พ.ค.63 ถึงวันที่ 29 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหา (ไฟล์ Word)