ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
เริ่มแสดง :: 5 พ.ค.63 ถึงวันที่ 25 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา